Parapet of Hailes Bridge pokes through road embankment

Union Canal, 3.4 miles
Date taken: 1900-01-01